Kołobrzeg Supermiasto

Jak to było kiedyś?

Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego miasto z tysiącletnią historią, infrastrukturą portową, lotniskiem, przemysłem turystycznym jest dopiero drugim ośrodkiem gospodarczym w naszym regionie? Nie zawsze tak było. Przed wojną to Kołobrzeg był lokalną potęgą. Dobrze stan rzeczy oddaje liczba mieszkańców Kołobrzegu i Koszalina.

Co takiego się stało, że rozwój Kołobrzegu tak bardzo wyhamował, zaś mało dotąd znaczący Koszalin stał się wiodącym ośrodkiem w regionie?
Odpowiedzią na to jest skala zniszczeń wojennych. Kołobrzeg został praktycznie całkowicie zniszczony, podczas gdy Koszalin wyszedł z wojennej zawieruchy prawie bez szwanku.

Jak widać na przedstawionych schematach, wojna odcisnęła dramatyczne piętno na ludności obu miast.
Dodatkowo do lat 60-tych decyzja o odbudowie Kołobrzegu była centralnie wstrzymywana przez działaczy partyjnych.

Pomimo bardzo trudnej sytuacji - daliśmy radę!

Kołobrzeg jest tylko jeden!

Nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, że w Polsce istnieją dwie gminy o nazwie "Kołobrzeg". Jedną z nich określa się mianem "miasto Kołobrzeg", a drugą - "gminą wiejską".W skład tej drugiej wchodzą ościenne miejscowości. Obie posiadają odrębne władze i samodzielnie realizują zadania spoczywające na jednostkach samorządu terytorialnego. Ciężko wytłumaczyć istotę tego stanu rzeczy, ale bezsprzecznym faktem jest to, że Kołobrzeg jest jeden i łączy nas wspólna tożsamość.

Razem możemy znacznie więcej!

Czym byłby Kołobrzeg po hipotetycznym scaleniu obu gmin? Stałby się wówczas supermiastem pełnym terenów zielonych, z doskonałą perspektywą rozwoju i o dużym potencjale inwestycyjnym.

Liczby nie kłamią – Kołobrzeg się rozwija
i jest nas coraz więcej!

Zakładając, że przyrost mieszkańców supermiasta wyniesie 8% w perspektywie najbliższych 13 lat oraz że będą podejmowane działania i inicjatywy, które mogą istotnie wpłynąć na konkurencyjność Kołobrzegu, przyszłość miasta może prezentować się następująco:

W przeliczeniu na jednego mieszkańca dochody w budżecie są nieco niższe. W porównaniu z dochodem na mieszkańca będzie to średnia kwota porównywalna z tą, jaka jest w Koszalinie, prawda? Nieprawda – Koszalin jest powiatem grodzkim i w tamtejszym budżecie zawarte są dodatkowe dochody.

Kołobrzeg w przeliczeniu na jednego mieszkańca ma znacznie wyższy dochód niż Koszalin.

Jak wygląda przyszłość?

Jeśli wierzyć niektórym prognozom GUS, według których Koszalin może już 2030 r. liczyć jedynie 88 000 mieszkańców. Zakładając, że przyrost mieszkańców supermiasta wyniesie 8% w perspektywie kolejnych 13 lat oraz że będą podejmowane działania i inincjatywy, które mogą istotnie wpłynąć na konkurencyjność Kołobrzegu, przyszłość miasta może prezentować się następująco:
Już między 2069 a 2082 r., czyli tuż po obchodach stulecia polskiego Kołobrzegu, miasto stanie się liderem pod względem gospodarczym turystycznym i demograficznym, co oznacza, że zajmie swoje pierwotne miejsce na mapie regionu.

Dane dotyczące roku ilości mieszkańców Koszalina w roku 2030 pochodzą z prognozy GUS wydanej w 2017 r. Zakłada ona, że w perspektywie 13 lat dynamika wyludnienia wyniesie około 6 % w takiej właśnie perspektywie czasowej i przy użyciu właśnie takiej dynamiki wyliczono kolejne perspektywy czasowe. Warto przy tym wspomnieć, że pierwsza prognoza liczby mieszkańców Koszalina z 2003 r. na rok 2030 wynosiła 88 000 mieszkańców. (-18 % w stosunku do roku 2017). Dane dotyczące ilości mieszkańców Kołobrzegu zakładają projektowany przyrost 8%, tj. oczekiwany, możliwy do osiągnięcia przyrost w przypadku podjęcia odpowiednich inicjatyw stymulujących wzrost. 8% przyrost ludności Kołobrzeg odnotował między 2000 a 2017 r.
W prognozach GUS na rok 2030 suma składająca się na supermiasto Kołobrzeg (gmina+wieś) również podlegała prognozie, z której wynika, że połączone gminy stracą do 2030 r. ponad 5% mieszkańców, z czego samo miasto aż 12%. Warto przy tej prognozie pamiętać, że ma ona charakter eksperymentalny i zakłada ona uogólnienia i trendy związane z miastami o podobnej skali w danym regionie. Kołobrzeg posiada bardzo specyficzną charakterystykę i stąd wniosek, że nie powinno się prognozować ilości mieszkańców Kołobrzegu według uśrednionych modeli. Omawiana prognoza już w 2017 r. dość poważnie minęła się z rzeczywistością. W 2019 r. GUS ma przedstawić doskonalszy model prognozowania ilości mieszkańców. Ostatecznie najistotniejsze są faktyczne zaobserwowane trendy, które dla Kołobrzegu są bardzo korzystne. Stąd też liczbę mieszkańców Kołobrzegu wyliczono zakładając oczekiwany, bliski historycznemu wzrost.

Inwestycje, Inwestycje, Inwestycje

Od polityków należy wymagać, aby działali na rzecz całego supermiasta, a nie jedynie obszaru najgęściej zabudowanego. Powinni działać szybko – już niebawem skończy się ostatnia duża perspektywa finansowania z UE.

Już dziś politycy powinni myśleć w jaki sposób przekonać inwestorów do lokowania przedsięwzięć na terenie supermiasta, a środki z UE przeznaczyć na zrównoważony rozwój i integrację infrastruktury obu gmin.

Komu się to opłaca, a komu nie opłaca?

Koncepcja połączenia gmin w supermiasto nie jest korzystna dla wszystkich. Warto wiedzieć kto najprawdopodobniej nie będzie zadowolony z takiego obrotu spraw.

Komu się to nie opłaca

  • Dużym miastom w bezpośrednim sąsiedztwie.
  • Politykom dużych formacji z uwagi na przeplatające się wpływy polityczne i konflikt interesów w obszarach wykraczających poza Supermiasto.
  • Urzędnikom z wyboru i samorządowcom przywiązanym do stanowisk. Scalenie administracji obu gmin spowoduje zniknięcie wielu etatów z wyboru i politycznego nadania.

Komu się to opłaca

  • Mieszkańcom Kołobrzegu – czyli Tobie.
  • Kołobrzeżanie razem zatroszczą się o infrastrukturę tj. sieć przedszkoli, szkół, żłobków, dróg. Razem będą ściągać inwestorów, razem bogacić i decydować o przestrzeni publicznej.

Q&A

Czy podatki wzrosną?

Nie. Wysokość podatków gruntowych musi pozostać na dotychczasowym poziomie. Podatki nie mogą być wyższe w miejscach o słabszej infrastrukturze.

Czy po scaleniu gmin mieszkańcy gminy wiejskiej będą pozbawieni reprezentacji?

Absolutnie nie! Po scaleniu gmin zostanie utworzona nowa rada miasta, reprezentująca mieszkańców całego supermiasta. Obecnie większość mieszkańców gminy wiejskiej jest związana z gminą miejską, lecz dziś pozbawieni są reprezentacji w jej administracji. Nie mają przez to wpływu na decyzje związane z ich miastem.

W przyszłym roku zostanie oddana droga S6. Jak to wpłynie na supermiasto?

Powstanie tej drogi to ogromna szansa dla supermiasta. Nie trudno zauważyć, że biegnie ona przez sam jego środek tworząc główną miejską arterię. Już wkrótce do pobliskiego Koszalina będzie można dojechać w 20 minut, co przełoży się na większy ruch na rynku pracy. Bezrobocie w supermieście wynosi obecnie około 2,5% (zarówno w obecnej gminie miejskiej jak i wiejskiej ), a w Koszalinie około 4,5%. Można dzięki temu założyć, że lokalny rynek pracy będzie sprawnie zasysał koszalinian, którzy docelowo mogą rozważać przeprowadzkę do Kołobrzegu z uwagi na przyjaźniejszą przestrzeń miejską.

Jak powinien działać KTBS?

KTBS powinien odpowiedzieć na potrzebę całego supermiasta i odpowiadać na potrzeby nowych i obecnych mieszkańców. Plany inwestycyjne powinny już teraz zakładać scalenie. Nowe osiedla, oddalone nieco od centrum, mogą spowodować oczekiwany na rynku spadek cen i cen wynajmu. 

Co z rowerem miejskim?

Sieć rowerów miejskich będzie poszerzona na terytorium całego supermiasta, umożliwiając korzystanie z nich wszystkim mieszkańcom.

Czy Dźwirzyno przestanie istnieć?

Oczywiście, że nie! Podobnie jak osiedle Podczele, Dźwirzyno jest związane z Kołobrzegiem jedną administracją, posiada własną tożsamość i reprezentację interesu mieszkańców.

Czy będą istniały sołectwa?

Nie. Sołectwa zostaną zamienione na rady dzielnic lub rady osiedli i wyposażone w budżet partycypacyjny.


Zadaj swoje pytanie

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wybory 2018

Następujący kandydaci i komitety wsparły projekt Kołobrzeg Supermiasto (w kolejności alfabetycznej lub numerów list):

Kandydaci na urząd Prezydenta Miasta Kołobrzeg:

Pani Anna Mieczkowska

Pan Jacek Woźniak

W wyborach do Rady Miasta Kołobrzeg poparcia udzielili:

KWW Jacka Woźniaka, 5 radnych
KWW "Kołobrzeżanie",
KWW Anny Mieczkowskiej “Kołobrzescy Razem”, 10 radnych

Zaangażuj się

Wpisz swoje imię, e-mail i numer telefonu. Wspieraj nas aktywnie.